Met een “beginnersgeest” observeren is een veelgebruikte oefening in mindfulness, die bovendien ook nog eens heel leuk om doen is.

Het gaat er om dat je de automatische piloot van zaken beleven, zien en voelen bewust tijdelijk even uitschakelt en die zaken dus ook niet (meer) als vanzelfsprekend ervaart. Met een open geest ga je nu eens héél nieuwsgierig om met wat om je heen gebeurt. Je gaat nu eens héél bewust gaan beleven met al je sensoren, met al je zintuigen. Alsof het de eerste keer is, zonder rekening te houden wat je mogelijks al weet of denkt te weten. Vergelijk het met een baby of een kind dat iets voor de aller-aller-eerste keer ziet, hoort, ruikt, ervaart.

Nieuwsgierigheid is de basis van onze kennis !

Als je nieuwsgierig bent, wil je steeds nieuwe zaken ontdekken, onderzoeken, exploreren. Wie nieuwsgierig is zet hiervoor al z’n zintuigen in en doet dit heel geconcentreerd en heel bewust.

Wie een “beginnersgeest” aanneemt, vindt nieuwe mogelijkheden. Dat is de kracht van verbeelding.

Nieuwsgierigheid wordt veel toegepast in mindfulness-oefeningen. In de toepassing bij mindfulness heet het de beginnersgeest. Je gaat met een nieuwe open blik, en met een gevoel van verbazing als het ware, zien en ervaren wat er gebeurt op het moment. Sensaties die je vergeten was dat die er waren kunnen zich terug aandienen. Je kan onbelemmerd nieuwe inzichten of invalshoeken zien. Die oefening kan je ook toepassen op gedachten of ervaringen. Je kan ook nieuwsgierig zijn naar de verschillende soorten gedachten die je ervaart, en die eens van op afstand bekijken. Zonder vooroordeel.

Rozijnoefening

De rozijnenoefening die aan het begin van een initiatie mindfulnesstraining wordt gegeven is een mooi voorbeeld v