Ondertitel :  Zen en religie in tijden van wetenschap

Over het boek

Edel Maex leidt al meer dan 10 jaar een zengroep in Antwerpen. Iedere maand geeft hij daar een teisho (voordracht). Zijn laatste boeken, waaronder dus het boek “Iedereen weet” is ontstaan uit deze neerslagen.

Het boek is een verzameling zentoespraken op zoek naar wat aan de grondslag ligt van zen en bij uitbreiding religie. De toespraken reflecteren de vragen die in de groep leven: waarom beoefent men zen, hoe past religie in deze (post)moderne tijd waarin wetenschap en kritische rationaliteit de boventoon voeren?

Het leven bestaat niet alleen uit ratio

Vandaag lijkt het wel of religie overbodig geworden is. In het boek heeft Edel Maex het over de gemeenschappelijke grondslag van zowel zen als religie. Hij ging op zoek naar een religieuze taal die bij vandaag past. Het is geen óf-óf verhaal geworden.

Het boek is een pleidooi om met een open hart en open geest naar religie en spiritualiteit te kijken. Om te ontdekken wat we altijd al geweten hebben. En dat we niet naar boven moeten kijken voor hét antwoord.

Open deuren ?

Vroeg al in het boek lijkt Edel Maex een open deur in te trappen.

.. “Tegelijk is religie een zinsvermorzelingssysteem. Religie zet alles op losse schroeven, creëert openheid en neemt onze zekerheden weg.”

“Waar ik van gruwel, is een fundamentalistische religie die meent de mensen te kunnen zeggen wat we moeten geloven, wie de wijsheid in pacht heeft en aan wie ze zich moeten onderwerpen. Waar ik van droom, is een middenweg.”

Edel Maex stelt dat er uiteindelijk maar twee religies zijn: fundamentalisme en openheid. In een interview met nieuwwij.nl zegt hij dat de scheidingslijn tussen beiden dwars door alle levensbeschouwingen heen loopt, inclusief zen. Ze kennen beiden dezelfde woorden en vormen. Bij fundamentalisme gaat men vanuit die woorden en vormen, samen “de waarheid”, soms zelfs redenen zoeken om andersdenkenden te bestrijden. De recente gebeurtenissen zijn daar een voorbeeld van.

Edel Maex gruwelt ook van (andere) fundamentalistische religies die mensen opleggen wat ze moeten geloven, welke kleren