Het is eigen aan deze tijd. We zijn almaar druk bezig, druk doende, druk werkende, en zelfs … druk aan het ontspannen. Voor ons welbehagen hebben we een gezonde mix nodig van alles.

Ons brein heeft regelmatig rust nodig

John Ratey en Edward Hallowell schreven in 2006 al in hun bestseller “Delivered from Distraction: Getting the Most Out of Life with Attention Deficit Disorder” hoe belangrijk het is om niet steeds druk bezig te blijven. Altijd “aan staan” kan zelfs leiden tot IQ-verlies. In hun boek verwijzen zij naar een wetenschappelijk onderzoek van University of London. Overigens, als je één boek wil lezen over ADHD en ADD is het dit wel, maar dit terzijde.

Ondertussen leggen steeds meer onderzoeken verbanden tussen onze hyperverbondenheid, hyperconnectiviteit (24u/24u e-mailbereikbaarheid, Social media druk, …), hyperactiviteit en stress, burn-out, lusteloosheid, …

Het is ondertussen algemeen aangenomen dat rustmomenten onontbeerlijk zijn voor je welbehagen.

De pauzeknop indrukken is makkelijker dan je denkt

Gún je brein een onderbreking

In eerdere artikels benadrukten we al hoe gemakkelijk het is om je hyperverbondenheid in goede banen te leiden. In plaats van te pas en te onpas je e-mail of sociale media te checken doe je dit evengoed én beter op vaste tijdstippen. Check voortaan je mailbox en je social-media berichten bewust en weloverwogen.

Ook het beantwoorden hiervan doe je best op vaste momenten én met je volle aandacht in plaats van reactief.

DOE HET EXPERIMENT. Het werkt !

Stop een paar uur voor het slapen gaan je online gebruik

Links naar boeken: Mudita vzw ontvangt een kleine vergoeding hierdoor. U helpt ons hiermee onze site in de lucht te houden.
Uw aankoopprijs is 100 % gelijk alsdat u rechtstreeks bestelt. Als er kortingen zijn krijgt u die óók.