Het is eigen aan deze tijd. We zijn almaar druk bezig, druk doende, druk werkende, en zelfs … druk aan het ontspannen. Voor ons welbehagen hebben we een gezonde mix nodig van alles.

Ons brein heeft regelmatig rust nodig

John Ratey en Edward Hallowell schreven in 2006 al in hun bestseller “Delivered from Distraction: Getting the Most Out of Life with Attention Deficit Disorder” hoe belangrijk het is om niet steeds druk bezig te blijven. Altijd “aan staan” kan zelfs leiden tot IQ-verlies. In hun boek verwijzen zij naar een wetenschappelijk onderzoek van University of London. Overigens, als je één boek wil lezen over ADHD en ADD is het dit wel, maar dit terzijde.

Ondertussen leggen steeds meer onderzoeken verbanden tussen onze hyperverbondenheid, hyperconnectiviteit (24u/24u e-mailbereikbaarheid, Social media druk, …), hyperactiviteit en stress, burn-out, lusteloosheid, …

Het is ondertussen algemeen aangenomen dat rustmomenten onontbeerlijk zijn voor je welbehagen.