Dat er al heel wat onderzoek gebeurde naar de maakbaarheid van geluk zal u wellicht niet verbazen. Sonja Lyubomirsky is professor aan het Department of Psychology van de Universiteit van California, Riverside en schreef hierover de bestseller “De maakbaarheid van het geluk – Een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven.”

Volgens de schrijfster wordt het menselijk geluk voor 50% genetisch bepaald, voor 10% door de omstandigheden en de overige 40% is maakbaar.

In haar boek beschrijft ze een aantal wetenschappelijk verantwoorde oefeningen. Eén daarvan is “Expressing gratitude”. Dankbaarheid tonen.

Lyubomirsky geeft acht redenen waarom dankbaarheid tonen gelukkig maakt.

Het tonen van dankbaarheid geeft jezelf een goed gevoel:

– helpt je om bewuster van positieve ervaringen te genieten,
– vergroot je gevoel voor eigenwaarde,
– helpt je om te gaan met stress en traumatische gebeurtenissen,
– moedigt moreel hoogstaand gedrag aan,
– helpt je om een band met nieuwe mensen aan te gaan,
– verstevigt en verdiept bestaande contacten,
– zorgt ervoor dat je jezelf minder vergelijkt met anderen,
– gaat niet samen met negatieve gedachten en emoties, zodat het bijvoorbeeld boosheid, bitterheid en hebzucht tegengaat
– werkt “hedonische adaptatie” tegen (ons vermogen om het bijzondere al heel snel als volstrekt alledaags te zien).

Positieve affectiviteit verhogen

Dichter bij huis lazen we een publicatie van Prof. dr. Braet hierover. Zij is verbonden aan de Universiteit van Gent, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie.

Mensen die depressief zijn hebben gevoelens van somberheid en negatieve affectiviteit en weinig gevoelens van positieve affectiviteit. Traditioneel worden hier cognitief-gedragstherapeutische behandelprogramma’s toegepast. “Expressing gratitude”, het tonen van dankbaarheid, is een nieuwe methodiek die aan belang wint en specifiek zou inwerken op het verhogen van positieve affectiviteit.

Literatuur:

– McCullough, M.E. e.a. (2002). The grateful disposition: a conceptual and empirical topography. Journal of personality and social psychology 82: 112-127
– Harbaugh, C.N. & Vasey, M.W. (2014). When do people benefit from gratitude practice? Journal of positive psychology 9: 535-546.

Oefening voor het inslapen

Om te komen tot een positieve waardering voor de kleine dingen in je leven, kun je de dankbaarheidoefening proberen. Deze oefening helpt je stil te staan bij de dagelijkse dingen in je leven en deze ook te waarderen. Er zijn momenten geweest waar ik dagelijks deze oefening deed in bed, vóór het slapengaan. Nog steeds doe ik dit regelmatig voor een korte of langere periode.

De tien-vinger-dankbaarheidsoefening

De oefening lijkt eenvoudig: voor iedere vinger van je beide handen noem je iets op waarvoor je dankbaar bent. Het is belangrijk om tien dingen of ervaringen te tellen zelfs wanneer het steeds moeilijker wordt.

De kracht van de oefening is juist dat je net dan doorzet en gaat zoeken  in je bewustzijn naar niet eerder belichte elementen van de dag. Je dwingt je daarmee om je bewust te worden van al die momenten die je nauwelijks bewust meemaakte. Van al die routinehandelingen die je dagelijks op de automatische piloot doet. Van alles, waar je dikwijls/meestal aan voorbij gaat.

Wie weet blijken die kleine dingetjes, nu je er even bewust bij stil staan, helemaal niet zo klein te zijn!

Doe de oefening liefst iedere dag, op een vast moment en voor een langere periode. Er zijn bekende mensen die ze iedere dag doen, altijd! In principe kan je de oefening om het even wanneer doen tijdens de dag maar voor wie de neiging heeft ’s avonds in bed te piekeren biedt de oefening ’s avonds in je bed vóór het inslapen als bijkomend voordeel dat je deze gedachten bewust stopzet en vervangt door positieve.

Hieronder vind je de bestesellerboeken van Professor Lyubomirsky over de maakbaarheid van geluk

[bol_product_links block_id=”bol_580102d753cb5_selected-products” products=”9200000011356479,9200000011546582,1001004007206422″ name=”maakbaarheid geluk” sub_id=”” link_color=”FFFFFF” subtitle_color=”FFFFFF” pricetype_color=”FFFFFF” price_color=”FFFFFF” deliverytime_color=”FFFFFF” background_color=”1a80b6″ border_color=”1a80b6″ width=”920″ cols=”3″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Deze artikels zijn mogelijks ook interessant voor jou
  • foto voor mindfulness-psychology of the mind

Wat is mindfulness?

Volgens University of Cambridge Is mindfulness ... • Een goed onderzochte en effectieve aanpak om je welzijn te verbeteren • [verder]