De term “self-efficacy” in de context van de theorie van de Canadese psycholoog Albert Bandura (grondlegger van de sociaal-cognitieve leertheorie) is niet simpel woordelijk te vertalen.

Zelfeffectiviteit is de persoonlijke overtuiging in de eigen bekwaamheid van iemand om iets tot een goed einde te brengen of een probleem op te lossen en hierdoor invloed uit te oefenen op diens omgeving.

Zelfeffectiviteit wordt al snel verward met zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is meer een beoordeling van de eigenwaarde, daar waar zelfeffectiviteit een contextspecifieke inschatting is van competenties die op dat moment nodig zijn om een taak succesvol te volbrengen. Zelfeffectiviteit omvat het beoordelen van de persoonlijke bekwaamheden.

Om het verband te duiden met mindfulness gebruiken we de veel in mindfulness trainingen gebruikte uitdrukking “think outside the box”. Het betekent het van op afstand bekijkend, niet-oordelende observeren. Je kijkt dus op een andere manier, vanuit een ander perspectief naar iets, daarbij uitdrukkelijk elke vroegere ervaring of kennis hiermee loslatende. Zo’n objectieve observatie, waarbij enkel de ervaring in het huidige moment en vanuit een ander, neutraal perspectief in acht wordt genomen, daagt je uit dingen te doen buiten je comfortzone. Dikwijls kom je zo op zaken waar je nooit aan gedacht had.

Creativiteit en innovatie varen dus wel bij een mindful benadering. Mindfulness is hierbij niet zozeer de oplossing, maar een proces van omgaan. De connectie van self-efficacy en mindfulness kan gemaakt worden door hoe je omgaat vanuit een ander perspectief en ontdaan van alle voorkennis met  een probleem of doelstelling.

Intelligent leiderschap

Intelligent leiderschap en cultureel intelligent leiderschap (voortkomend uit de cultuur waarin iemand is opgegroeid) zijn niet zomaar uit de lucht gegrepen woorden. Natuurlijke leiders denken bijna als vanzelf “outside the box” (zelfs al zouden ze nog nooit gehoord hebben van mindfulness). Cultureel intelligent leiderschap kan om evidente redenen een andere oorsprong hebben.

Leiders die mindfulness gebruiken staan over het algemeen meer open voor verschillende mogelijkheden en verschillende perspectieven. Ze zijn bereid nieuwe informatie op te nemen, zaken anders te bekijken en zelfs nieuwe wegen in te slaan, ook al is