De zinsnede “leven in het hier en nu” wordt (te) veel gebruikt. En ja, ook op onze website maakten we ons soms schuldig aan het gebruik van dit mythische omschrijven. Een kritische of zeg maar onachtzame lezer zou kunnen besluiten dat mindfulness vluchten is in dat “hier en nu”.
En dat vluchten is helemaal niet de bedoeling van mindfulness. Juist integendeel!

Leven met aandacht

In de zin “aanwezig zijn in het hier en nu” zijn de belangrijkste woorden “aanwezig” en het werkwoord “zijn”. Het hier en nu is een toevoeging die niet tastbaar is maar wel de toestand benadrukt van het moment.

In onze context betekent de zin “aanwezig zijn in het hier en nu”:
Aanwezig zijn, aanwezig blijven en je focus leggen voor wat je NU ervaart, voor wat NU, op dit moment, gebeurt.
Ervaren