Op zoek naar achtergrondinformatie voor een volgend artikel botste ik op een boek van mediaspecialist en professor Sherry Turkle. Het boek (van september 2016) heet “Reclaiming Conversation” en handelt over hoe we met nieuwe social media in feite te weinig écht face-to-face communiceren en welke impact dat heeft op onze relaties, creativiteit en productiviteit.

In haar boek citeert zij eveneens uit een wetenschappelijke bevinding dat in de afgelopen 20 jaar onze maatschappij maar liefst een 40% daling in de indicatoren van empathie bij mensen is geconstateerd. De grootste daling in empathie komt op het conto van de laatste 10 jaar. Onderzoekers linken deze schrikbarende trend met de opkomst van digitale communicatietechnologieën.

Het zou echter wereldvreemd zijn om te stellen dat we onze smartphones en tablets nu met z’n allen in de vuilbak moeten gooien. Uiteraard na eerst onze Facebook, Twitter, Linkedin, Pinterest en Instagram te hebben afgesloten :-)

Technologie en vooruitgang zijn niét slecht

Social media, en bij uitbreiding alle nieuwe digitale technologie om te