Heartfulness kan je zien als een verdere verdieping in mindfulness. Het gaat feitelijk over het ontwikkelen van een gezonde en heilzame relatie met jezelf en het ontwikkelen van empathie en openheid naar anderen.

Belangrijke pijlers in dit gebeuren zijn empathie – mildheid – redelijkheid  (en wat géén synoniemen zijn voor naïviteit natuurlijk!). Heartfulness en mindfulness gaan perfect hand in hand.

Meer nog, je kan stellen dat ze idealiter één geheel vormen. Wist je trouwens dat in een aantal Aziatische landen het woord voor “mind” (de geest) gelijk is aan het woord voor “heart” (hart)?

Maar dit staat dan weer haaks op ons Westers denken. De dualiteit van hart en geest wordt overigens al beschreven in het werk van de Griekse filosoof Aristoteles die beide als afzonderlijke krachten behandelt en waarbij mind/geest/intellect superieur is aan hart/gevoel.

Wat betekent dat, vanuit het hart ?

Een mogelijke benadering (bron: www.heartmath.org) is dat heartfulness eigenlijk niet gaat over het fysieke hart, het orgaan dat bloed door ons lichaam pompt maar over ons geestelijk hart.  Noem het dus innerlijke stem, rede, geweten. Zo komt je tot een vertaalslag voor “heart” met woorden zoals: gewetensvol, redelijkheid, intuïtie en mildheid om er een aantal te noemen. Maar was mindfulness niet het stilleggen van de geest en volledig aanwezig zijn in het moment, het nu? Zonder de vooroordelen en ballast van onze gedachten met verleden en toekomst?

Wat zegt Jon Kabat-Zinn over heartfulness?